สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๖๒

xxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับหัวหน้าคณะตรวจสอบมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน และคณะ

xxxกองบิน ๗ จัดพิธีการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒

xxxxพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณด้าน KM ของกองบิน ๗ประจำปี ๖๐